Geen uitstel dulden voor rondweg Aduard

17-12-2013 22:22:46 | Door van der Hoek, Klaas-Wybo

GroenLinks-woordvoerder Alex Temmingh in de gemeenteraad over het bestemmingsplan Bestemmingsplan Aduard-Nieuwklap:

"De fractie van GroenLinks is van harte vóór de aanleg van een rondweg om Aduard. Dat is altijd zo geweest en dat verandert ook nu niet. Met dit bestemmingsplan lijkt het er nu eindelijk van te gaan komen. Wij zijn dan ook zeer ongerust over de berichten tot uitstel tot 2017. Dat is voor ons absoluut onaanvaardbaar.

Dan de brug. GroenLinks is nooit voorstander van dit plan geweest. In de Toekomstvisie 2030 van de gemeente wordt de lof gezongen van hoge bruggen en in de nota duurzame mobiliteit, die vorige maand door deze raad is aangenomen, opnieuw. Toch gaat dit bestemmingsplan de aanleg betekenen van een beweegbare brug. Ook college en raad van Zuidhorn hebben daarmee al in een eerdere fase ingestemd. Zo wordt Zuidhorn uiteindelijk het sufferdje langs de route Lemmer-Delfzijl. Alsof het al niet erg genoeg was dat we zo ongeveer de laatste in de rij zijn.

Tegen deze brug herhaal ik de oude bezwaren: een beweegbare brug zal tot filevorming leiden in het dorp. Het verschil met de huidige situatie is slechts dat deze op een andere plek – nl. de Albert Harkemaweg zal staan. Doordat de brug namelijk te dicht bij het dorp komt te liggen, zal veel verkeer naar onze verwachting toch gewoon de oude route door het dorp kiezen. Dus zullen er verkeersbelemmerende maatregelen moeten komen om in elk geval zwaarder verkeer te weren. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat Aduard daarmee op slot gaat. Inwoners moeten immers wel gewoon in en uit kunnen. Filevorming leidt tot milieu- en geluidsoverlast, nu dus op andere plaatsen en voor de bewoners die nu hinder hebben van de doorgaande weg slechts gedeeltelijk verlichting. Kortom, een zinloze verplaatsing van problemen, zoals een aantal insprekers op de hoorzitting terecht heeft aangegeven. En daarbij: hulpdiensten zullen net als nu soms het geval is ook in de toekomst voor een geopende brug moeten staan wachten.

Ook gezegd op de hoorzitting: de locatie van de nieuwe brug vormt een doorkruising van oude zichtlijnen: Aduarder Voorwerk, met zijn historische band met het klooster, wordt afgesneden van het dorp Aduard.
Voor inwoners van Den Ham betekent de verplaatsing van de brug een aanzienlijke langere route naar Aduard, wat m.n. schoolgaande kinderen raakt. Mijn fractie maakt zich grote zorgen over de veiligheid bij de brug voor fietsers richting Aduard. Hoewel het plaatselijk NUT Den Ham eerder met de plannen heeft ingestemd, blijkt uit de brief die wij afgelopen week van het NUT hebben ontvangen, dat ook inwoners van Den Ham deze zorgen hebben. Fietsverkeer dat autoverkeer straks pal voor de brug moet kruisen: slechter kan het bijna niet. Wat de provincie daar in een schriftelijk antwoord op mijn vraag ook over schrijft. En ook al is dit een uitvoeringszaak en geen zaak voor het bestemmingsplan. Voor de fietsbrug dien ik een motie in.

Over de situatie bij Nieuwklap: wij verwachten problemen met m.n. vrachtverkeer dat straks vanaf de rondweg komend tegelijk moet optrekken én omhoog moet. Dat zal daar tot filevorming leiden. Hier wreekt zich dat plannen keer op keer afzonderlijk worden ingediend en dat een samenhangende visie bij de provincie op mobiliteit in de regio ontbreekt. De regiotram gaat niet door, dat betekent nogal wat voor verkeer tussen Zuidhorn en de stad. Intussen blijft dit plan volledig zoals het was. Er is letterlijk geen ruimte gepland voor bijvoorbeeld een vrije busbaan of een transferium bij Nieuwklap, waar straks immers twee provinciale wegen op elkaar aansluiten.

Tot slot bereiken ons zeer recent signalen, waaruit blijkt dat ook de provincie onderzoekt of de plannen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Dat zou te maken hebben met een overschrijding van het budget. Naar onze mening dient het college daarom in overleg te treden met de provincie om te bezien of er nu nog mogelijkheden voor een andere variant zijn, zonder dat er verder uitstel voor de rondweg optreedt. Daartoe dien ik een motie in."

Met de moties stond GroenLinks helaas alleen: ze werden dus verworpen.