Werkbezoek v.v. Zuidhorn

21-12-2013 18:42:17 | Door Bakker, Henk

Voetbalvereniging Zuidhorn is de grootste sportvereniging van onze gemeente met 45 teams, 720 leden en 150 vrijwilligers die het voetbal week in week uit mogelijk maken. De club nodigde GroenLinks uit om te bespreken en te bekijken hoe ze ervoor staan. Er is de afgelopen jaren veel verbeterd. Daardoor kon v.v. Zuidhorn groeien en dat is vooral goed voor de jeugd. Maar dit leidt ook weer tot nieuwe knelpunten. Dus kunnen de club en de gemeente niet achterover leunen, maar moet er vooruit gekeken worden.

Het kunstgrasveld van Zuidhorn ligt er nu acht jaar en is dus over ongeveer twee jaar afgeschreven. Om met zoveel teams te kunnen trainen is bovendien nu al een tweede kunstgrasveld nodig. Het dit jaar aangelegde (gras-)trainingsveldje helpt wel, maar dit is onvoldoende en bovendien ongeschikt om intensief te gebruiken.

Zoals overal in Nederland groeit het meidenvoetbal ook in Zuidhorn. Er zijn nu drie meisjesteams, naast het vrouwenseniorenteam. Verdere groei wordt verwacht en dit stelt eisen aan de kleedkamers, die voor meisjes en jongens gescheiden moeten zijn. Ook de verkeersveiligheid voor de sporthal verdient aandacht.

De GroenLinks-fractie heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de verbeteringen van de sportvoorzieningen en is het met de voetbalclub eens dat we voortdurend bezig moeten zijn met het oplossen van knelpunten en het verder vooruit kijken naar kansen voor de toekomst. We wisselden daarbij over en weer ervaringen en tips uit. Wij willen ons ook de komende jaren blijven inzetten voor de sport, want die levert een grote bijdrage aan de saamhorigheid in de dorpen, en aan het jeugd- en gezondheidsbeleid. Daar mag en moet de gemeente veel voor over hebben.

Op de foto: Minne Bonnema en Rinze Reiding van v.v. Zuidhorn en Klaas-Wybo van der Hoek, Alex Temmingh en Henk Bakker van GroenLinks (foto: Klaas Huizenga)