Integratie

16-07-2016 18:44:43 | Door Trof, Kasper

Column 6 – 2016 Tsjalling Buwalda

Naar aanleiding van de keuze van de AZC-locatie in de gemeente Zuidhorn. En het vervolg daarvan.

Geachte Dames en Heren,

U heeft met z’n allen de locaties gekozen van de AZC’s in onze gemeente Zuidhorn. En u heeft mij uitgenodigd om mijn commentaar daarop te geven. Graag wil ik u danken voor die eervolle uitnodiging. Ik hoop dat ik uw vertrouwen niet zal beschamen.

De locaties voor de nieuwe AZC’s zijn na een inspraaktraject van ongeveer een jaar op 27 juni door de gemeenteraad vastgelegd. U wilt een combinatie van een grootschalige en een kleinschalige opvang in het noorden van onze gemeente. Uw Bestuursakkoord 2014 – 2018 geeft in hoofdstuk 2, paragraaf 1: ‘Mensgericht’ aan, hoe de gemeente de besluitvormingsprocedures wilt inrichten: “….Wij betrekken de inwoners vroegtijdig…thuis, buurtverenigingen, dorpshuizen….Wij komen niet op voorhand met pasklare oplossingen, maar helpen inwoners die oplossing zelf te bedenken….. “

Die weg heeft u ook daadwerkelijk gevolgd. Vanaf het begin werden de inwoners bij de keuze voor de omvang en de locatie van het AZC betrokken en de discussies waren constructief en vruchtbaar. Het is misschien goed om het aansprekende inspraakproces naar dit besluit nog even kort samen te vatten. De gemoederen liepen soms hoog op. Alle kleine dorpen, met name in het noorden van uw gemeente wilden een groot azc. Hun voornaamste argumenten:

  • We lijden onder de krimp. Ze willen hier allemaal weg. De voorzieningen achterna.
  • De gasboringen hebben wel iets geholpen. De aardbevingen maakten de huizen onverkoopbaar en dan moet je blijven zitten waar je zit. Dat helpt wel, maar niet genoeg.
  • De schaderegeling van de NAM heeft wel iets geholpen. Die laat de bewoners wachten tot ze een ons wegen. Dat maakte de huizen nog minder verkoopbaar. En dat helpt wel, maar niet genoeg.
  • Ruimte zat voor een groot azc.
  • Conclusie: Kom op met die jonge mensen en kinderen. We willen ze hier dolgraag hebben.

Daartegenover staan de grote dorpen in het zuiden van uw gemeente, langs het spoor. Met name het dorp Zuidhorn. Argumenten:

  • We hebben hier alle voorzieningen en verbindingen.
  • Ruimte midden in het dorp beschikbaar, voor kleinschalige opvang.
  • Genoeg mensen en vrijwilligers, die de vluchtelingen kunnen onderdompelen in de Nederlandse cultuur. Wij zorgen voor snelle integratie van de vluchtelingen.

Uw keuze was de enig logische. Grootschalige èn kleinschalige opvang.  Eén AZC van 500 vluchtelingen voor een dunbevolkte plattelandsgemeente, dat is wel het minste. We hebben hier de ruimte. En die bevindt zich nou net niet in de dorpskern van Zuidhorn. Daar wilden ze een soort ophok - AZC van nog geen 300 vluchtelingen. Kom nou toch, lieve mensen. Zwaaien met alle voorzieningen. Bedoelen ze al die winkels voor persoonlijke verzorging soms? Al die kappers soms? Al die makelaars soms? Wat moeten die vluchtelingen daar in vredesnaam mee? En dan uitgerekend in dat dorp Zuidhorn. Het enige dorp waar een Vereniging van Dorpsbelangen niet van de grond te drammen is. Waar de bevolking het meest eigengereid is. Dat was al zo in 1830, zie het Schoolmeesterrapport over Zuidhorn, waaruit de Historische Vereniging onlangs citeerde:  “Met vreemden en onbekenden laten zy zich niet spoedig vertrouwelyk in, …en zo iemand heeft hier meer dan wel elders, dikwyls lang te kampen voor hy het burgerrecht verkregen heeft… 

Moet je nu uitgerekend daar vluchtelingen opbergen? En dan die integratie. Kijk, de helft moet gewoon terug naar Syrië, Irak of Afghanistan. Het zou toch ook te gek zijn: wel onze jongens daarheen met hun peperdure straaljagers en daar alles in puin gooien. En de broodnodige ‘boots on the ground’, die zitten hier gedwongen duimen te draaien en hun handje op te houden! Maar goed, die andere helft. Die moet dus integreren? Hoe bedoelt het dorp Zuidhorn dat? Bedoelen ze daar, dat die vluchtelingen onze cultuur moeten overnemen? Op z’n Nederlands moeten handelen en denken? Is dat wel echt handig?

Even een stapje op zij: BREXIT. Waarom willen die Engelsen weg? Omdat ze zich belazerd voelen door de overheid. Die heeft gezorgd voor het ontstaan van een onderlaag in de samenleving en laat die vervolgens barsten. En die onderlaag mag al die buitenlanders opvangen. Die mag ervaren hoe het eigen gewone dagelijks leven, wonen, werken, wordt bedreigd. Dan moet je niet raar opkijken dat die mensen dan denken: “Een muur eromheen. En al die vreemden van buiten: weg er mee. Laat die maar mooi achter de Noordzee blijven”.  En nu kijken we met angst naar de peilingen in de rest van Europa. Wilders, Le Pen, … Aan deze kant van de Noord Zee groeit ook steeds meer het verzet tegen die vreemde overheid van ons. Die niet luistert naar de eigen inwoners. Die ook die kansarme onderlaag in de samenleving laat ontstaan en laat barsten. Die onderlaag wil ook steeds meer dat muurtje tegen al die vreemdigheid van buiten.

Niet de vluchtelingen moeten dus integreren, maar wij. Wij, Nederlanders, wij moeten de ramen weer open zetten voor de ideeën en levenservaringen van die kosmopolitische vluchtelingen die weten wat er in de wereld van vandaag te koop is. Dat zal onze blik weer verruimen. De vluchtelingen. Ze kunnen vertellen over hun overheid. Als wij Nederlanders die verhalen horen, dan valt zelfs onze overheid nog een beetje mee…. misschien.  De vluchtelingen, die kunnen ons vertellen van de desastreuze invloed van de klimaatveranderingen in hun landen van herkomst. Waar de droogte de boeren van het land naar de steden jaagt. Dat zal onze blik op de urgentie van milieu- maatregelen misschien eindelijk drastisch laten kantelen.

Dus u kiest voor een AZC, van flinke omvang. Prima! Bovendien wilt U een kleinschalige opvang in het Noorden van de Gemeente. In een unieke Groningse vorm. Prima! U wilt een variant toepassen van het plan “Nieuwe Buren, Nieuwe Erven, Nieuwe Oogsten”. Dat plan dat één van de zes winnaars was van de prijsvraag: “A Home away from Home”. Die het COA en de Rijksbouwmeester hadden uitgeschreven voor nieuwe ideeën over huisvesting van asielzoekers. Dat plan probeert een oplossing te bieden voor een hele vracht problemen hier in het Noorden. Het maakt gebruik van leegstaande boerderijen (met of zonder bevingschade), allerlei kennis en werkervaring van vluchtelingen, biologische tuinbouw, innovatieve ideeën van Groningse architecten, Groningse bouwers en opleidingen, kleinschaligheid, enz …  Ach, u kent het plan beter dan ik. En anders verwijs ik graag naar de site van  Onix NL.

Inderdaad, er is nog één probleem. Het is nu allemaal misschien niet meer zo nodig. Maar in de toekomst zal dat ongetwijfeld wèl weer het geval zijn. Stel, na 2018. Dan hebben we tòch nog plaats voor kleinschalige opvang in Zuidhorn: pal op de school, het station, het transferium en het zwembad. Ik zie, dat u begrijpt wat ik bedoel. Is dat geen top-locatie?

Met respect voor uw verdraagzaamheid en uw edelmoedigheid om mij niet te laten oppakken door de veiligheidsmensen hier - ik heb tenslotte ook niet geprobeerd om mijn liedje via een cd-speler ten gehore te brengen – dank ik u voor uw beleefdheid mij tot het einde toe aan te horen.

Zuidhorn, 15-7-2016