Goede kans voor oplossing patstelling Mountainbike-route

28-01-2018 21:30:15 | Door van der Hoek, Klaas-Wybo

GroenLinks-fractievoorzitter in Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek, ziet een goede kans voor een doorbraak in de discussie over de Mountainbike-route.

 

Een samenvatting van zijn bijdrage in de gemeenteraad:

“GroenLinks voelt dat de sfeer bij groepen in het dorp Zuidhorn bij de discussie nogal gespannen was. De sfeer, de stijl en de toonhoogte leken een beetje on-Zuidhorns.

Wij pleiten voor meer ontspanning en dialoog. Dat vraagt van voor- en tegenstanders een rustige beschouwing en van bestuurders en raad bestuurlijke wijsheid.

 

Op zich vindt GroenLinks het idee van een mountainbike-route leuk, maar onze fractie heeft zeer grote twijfels bij de noodzaak en vanwege het geringe maatschappelijke draagvlak. Er zijn goede argumenten aan te voeren tegen de aanleg in deze vorm in het Johan Smit- en Waterpark.

Intussen kan het huidige plan uitlopen op een lange vertraging en/of afstel, gezien de grote weerstand. Die loopt tussen maanden en jaren met op de koop toe heel wat kosten. De Mountainbike-route wordt dan een juridische hinderbaan. Zoiets wens je ook de enthousiaste initiatiefnemers, die hard gewerkt hebben aan hun voorstel, niet toe.

 

Gezien de maatschappelijke patstelling heeft GroenLinks een amendement ingediend. Daarin wordt de opdracht gegeven om -naast de voorgestelde Mountainbike-route in de parken- alternatieven te onderzoeken. Die kunnen op andere locaties liggen. Een alternatief zou ook een betere route in de parken zijn, waarbij de bezwaren zijn weggenomen. De alternatieven moeten ontwikkeld worden in goede samenspraak tussen de initiatiefnemers en de tegenstanders, zo stelt ons amendement.

De nieuwe raadsbrede motie is bijna geheel een kopie van het GroenLinks-amendement. Ze past ook bij onze oproep om wijs te zijn en de dialoog tussen voor- en tegenstanders te laten voeren.

 

Wij nodigen alle betrokkenen uit open de dialoog te voeren en over schaduwen heen te stappen. Laten we voorkomen dat de mountainbike-route een juridische hindernisbaan of zelfs maatschappelijke stormbaan wordt. GroenLinks denkt dat er een beter plan kan en moet komen.

Dan zijn er alleen maar winnaars. Wat ons betreft kan dat zeker lukken!”