Er moeten een nulmeting en monitoring van de gevolgen van de aardgaswinning komen

Aantal stemmen 8.

Nee
25%
Ja
75%

Poll Archief