Zuidhorn Geeft Tegengas

Comité Zuidhorn geeft tegengas

Fractievoorzitter vanGroenLinks Zuidhorn, Klaas-Wybo van der Hoek, en Dick Tillema, oud-voorzitter van Aktie ’68 Kommerzijl en van Kommerzijl Geeft Tegengas, namen het initiatief voor het Comité “Zuidhorn Geeft Tegengas".

Zij kwamen tot dit initiatief, omdat in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat vele inwoners van de gemeente Zuidhorn ongerust zijn over de gevolgen van de aardgaswinning in de gemeente Zuidhorn.

Dick Tillema is niet meer direct bij de organisatie betrokken, maar is thans adviseur. Klaas-Wybo van der Hoek heeft zich de afgelopen jaren in en buiten de gemeenteraad ingezet om de aardgaswinning en de gevolgen daarvan op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. Dick Tillema was bijna 20 jaar geleden als voorzitter van Dorpsbelangen Aktie ’68  Kommerzijl én als voorzitter van Kommerzijl Geeft Tegengas (KGT) nauw betrokken bij de discussies over de aanleg van het gasveld Grijpskerk. Paulien Kooistra behoort tegenwoordig tot een van de organisatoren. Paulien Kooistra is deskundig op het gebied van de energiesector. Inmiddels is ook René van der Goot als een van de organisatoren actief geworden. René van der Goot is een betrokken bewoner met brede ervaring, die zich verbonden voelt met het landschap van Groningen. Hij is verontrust over de druk op dit landschap, mede door de gaswinning.

Het Comité Zuidhorn Geeft Tegengas heeft de volgende doelen:

-      onafhankelijke informatie en kennis verzamelen en bundelen over de gevolgen van de aardgaswinning voor de dorpen en inwoners in de gemeente Zuidhorn op de middenlange en lange termijn;

-      samenbrengen van inwoners die te maken hebben met schade en daardoor elkaar steunen;

-      aandacht vragen voor de gevolgen van de aardgaswinning door regelmatig experts te raadplegen, bijeenkomsten te houden en de media op de hoogte te houden.

Het Comité Zuidhorn Geeft Tegengas is een burgerinitiatief en geen formele organisatie. Het gaat om de inwoners, de leefbare toekomst van onze dorpen en hun belangen, aldus de initiatiefnemers.

Belanghebbenden, belangstellenden en verder iedereen die daaraan behoefte heeft, kunnen zich bij Zuidhorn Geeft Tegengas aansluiten.

Contact: klaas-wybo.v.d.hoek.raad@zuidhorn.nlp.j.kooistra@xs4all.nl of rene.v.d.goot@xs4all.nl