Zonzijde

 Pieter Meulenhoff heeft een rekenmodel gemaakt. Je kunt hiermee uitrekenen of de aanschaf van zonne-panelen uitkan. Zie: http://wordpress.meulenhoff.org/?p=467
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkele voorbeelden van goede informatie over zonne-energie op internet:

Van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/zonne-energie

Natuur en milieu: http://www.natuurenmilieu.nl/home

TNO over energieneutraal wonen: http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=thema_publicatie&laag1=896&item_id=865

ODE: http://www.duurzameenergie.org/

Urgenda: http://www.urgenda.nl/

Enkele voorbeelden van leveranciers in de gemeente Zuidhorn:

T.B.W. Solar te Lauwerszijl: http://www.tbwsolar.nl/

EnergieGoed te Noordhorn: http://www.energiegoed.com/index.html

Faber Installatietechniek te Grijpskerk: http://www.faber-installatietechniek.nl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zelf in zonne-energie: tips

1. Er zijn vele websites met goede informatie over duurzame energie en zonnepanelen (zie o.a. hierboven).

2. Zoek een kennis of buurman/vrouw die al zonnepanelen heeft, en laat je door hem/haar voorlichten. Vergelijk soorten panelen/boilers.

3. Als je een huis huurt, is het van belang om na te gaan of je huurbaas aan zonne-energie doet/gaat doet. Het is ook goed na te gaan of er regels zijn voor plaatsing van panelen door de huurder.

4. Ga na of je huis (sterkte, ligging en oppervlakte daken; aansluiting elektriciteitesnet) geschikt is. Een goede leverancier/installateur kan dit (helpen) bepalen.

5. Bereken/schat het rendement (van zonnepanelen is dat nu ca. 7,5 % per jaar: dus veel meer dan de rente op je spaarrekening; terugverdientijd van 8 tot 10 jaar).

6. Ga na welke leveranciers er voor panelen/boilers zijn, die je wilt aanschaffen.

7. Bedenk dat bestellen bij een plaatselijke leverancier de lokale economie helpt en de service dichtbij brengt.

8. Aansluiting bij een energiecoöperatie kan nuttig zijn (voor advies of gezamenlijke goedkopere inkoop). Nadeel kan zijn: een leverancier ver weg of een onduidelijk merk.

9. Ga na of je voor subsidie in aanmerking kunt komen o.a.: http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen . Tegenwoordig is maximaal 650 euro beschikbaar voor particulieren! Een goede leverancier kent de mogelijkheden.

10. Meestal kunnen zuiniger gebruik en betere isolaitie je energierekening ook omlaag brengen.

------------------------------------------------------------------------

Als de zon doorbreekt

 De gemeenteraad van Zuidhorn heeft Als de zon doorbreekt, van Zuidhorn naar Zonnehorn aangenomen. Deze nota is een initiatief van de fractie van GroenLinks, waar alle fracties (CDA, CU, PvdA, VVD, D66 en uiteraard GroenLinks) voor hebben gestemd. Er worden zelden initiatieven ingediend. En het is helemaal bijzonder dat een initiatiefvoorstel raadsbreed wordt aangenomen. GroenLinks is natuurlijk erg blij met dit succes.

De GroenLinks-fractie doet de komende tijd extra haar best om informatie te geven over zonne-energie en de aangenomen Kadernota.

Het debat over Als de zon doorbreekt, van Zuidhorn naar Zonnehorn is te beluisteren via deze link.